Thủ tục rút hồ sơ gốc xe ô tô theo quy định mới nhất

Thủ tục rút hồ sơ gốc xe ô tô theo quy định mới nhất của việc rút hồ sơ gốc của xe ô là thủ tục mang tính bắt buộc khi mua hoặc bán oto ở tỉnh khác mà muốn sang tên hoặc đổi chủ xe. Trong trường hợp mua bán xe ô tô ở phạm vị trong tỉnh và thành phố thì không bắt buộc phải rút hồ sơ gốc. 

Căn cứ Điều 13 Thông tư 24/2023/TT-BCA quy định về trường hợp đăng ký sang tên, di chuyển xe như sau:

Trường hợp đăng ký sang tên, di chuyển xe

1. Khi chuyển quyền sở hữu xe hoặc chuyển trụ sở, nơi cư trú từ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương này sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác (sau đây gọi chung là di chuyển nguyên chủ), chủ xe phải làm thủ tục thu hồi tại cơ quan đang quản lý hồ sơ xe đó.

2. Tổ chức, cá nhân nhận chuyển quyền sở hữu xe, chủ xe (đối với trường hợp di chuyển nguyên chủ) làm thủ tục đăng ký sang tên, di chuyển xe tại cơ quan đăng ký xe theo quy định tại Điều 4 Thông tư này.

Theo đó, khi chuyển quyền sở hữu xe hoặc chuyển trụ sở, nơi cư trú từ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương này sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác (sau đây gọi chung là di chuyển nguyên chủ), chủ xe phải làm thủ tục thu hồi tại cơ quan đang quản lý hồ sơ xe đó.

Do vậy, không phải thực hiện thủ tục rút hồ sơ gốc xe ô tô khi thực hiện mua bán xe trong cùng một tỉnh thành.

Khi nào cần làm thủ tục rút hồ sơ gốc xe ô tô?

Rút hồ sơ gốc của xe còn được gọi là thực hiện các thủ tục sang tên đổi chủ, di chuyển oto đi liên tỉnh và các thành phố trực thuộc trung ương khác. Thủ tục rút hồ sơ gốc xe ô tô được thực hiện khi cả hai bên xác nhận việc mua bán oto không cùng tỉnh và thành phố thuộc trung ương.

Căn cứ Điều 13 Thông tư 24/2023/TT-BCA quy định về trường hợp đăng ký sang tên, di chuyển xe như sau:

Trường hợp đăng ký sang tên, di chuyển xe

1. Khi chuyển quyền sở hữu xe hoặc chuyển trụ sở, nơi cư trú từ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương này sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác (sau đây gọi chung là di chuyển nguyên chủ), chủ xe phải làm thủ tục thu hồi tại cơ quan đang quản lý hồ sơ xe đó.

2. Tổ chức, cá nhân nhận chuyển quyền sở hữu xe, chủ xe (đối với trường hợp di chuyển nguyên chủ) làm thủ tục đăng ký sang tên, di chuyển xe tại cơ quan đăng ký xe theo quy định tại Điều 4 Thông tư này.

Theo đó, cá nhận hoặc doanh nghiệp tổ chức phải thực hiện thủ tục rút hồ sơ gốc của ô tô khi chuyển quyền sở hữu xe hoặc chuyển trụ sở, nơi cư trú từ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương này sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác.

Qua đó cũng có thể thấy rằng chủ xe sẽ không cần phải làm thủ tục rút hồ sơ gốc xe ô tô khi thực hiện mua bán xe trong cùng một tỉnh thành phố.

Thủ tục rút hồ sơ gốc xe ô tô
Có được rút hồ sơ gốc của ôtô không?

Rút hồ sơ gốc của ôtô mất bao lâu?

Theo quy định tại Thông tư 24/2023/TT-BCA, thời hạn giải quyết việc rút hồ sơ gốc xe ô tô hiện nay là không quá 02 ngày làm việc, tính từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Tuy nhiên, thời gian này có thể được kéo dài tùy thuộc vào tình hình thực tế ở từng địa phương, và có thể được cơ quan đăng ký xe thông báo trong giấy hẹn.

Theo quy định, thời hạn giải quyết các thủ tục đăng ký xe được chia thành các trường hợp cụ thể như sau:

 • Cấp chứng nhận đăng ký xe: Thời hạn không quá 02 ngày làm việc, tính từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp cấp lại chứng nhận đăng ký xe sau khi mất, thì có thể áp dụng thời hạn xác minh theo quy định tại khoản 2.
 • Thời hạn xác minh việc mất chứng nhận đăng ký xe khi cấp lại: Thời hạn này là 30 ngày, và không tính vào thời hạn giải quyết cấp lại chứng nhận đăng ký xe theo quy định ở khoản 1.
 • Cấp biển số định danh lần đầu: Thời hạn cấp biển số này là ngay sau khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký xe hợp lệ.
 • Cấp đổi biển số xe, cấp lại biển số xe, cấp biển số xe trúng đấu giá, cấp lại biển số định danh: Thời hạn không quá 07 ngày làm việc, tính từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
 • Cấp đăng ký xe tạm thời, cấp chứng nhận thu hồi đăng ký, biển số xe:
  • Trường hợp thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình trên cổng dịch vụ công: Sau khi người làm thủ tục kê khai giấy khai đăng ký xe tạm thời hoặc giấy khai thu hồi đăng ký, biển số xe; nộp lệ phí theo quy định (đối với trường hợp đăng ký xe tạm thời), cơ quan đăng ký xe kiểm tra hồ sơ bảo đảm hợp lệ, thì kết quả giải quyết thủ tục hành chính được trả trong thời hạn 08 giờ làm việc, tính từ khi tiếp nhận hồ sơ từ cổng dịch vụ công.
  • Trường hợp thực hiện dịch vụ công trực tuyến một phần: Thời hạn là 01 ngày làm việc (đối với trường hợp đăng ký xe tạm thời); không quá 02 ngày làm việc, tính từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (đối với trường hợp cấp chứng nhận thu hồi đăng ký, biển số).
 • Thời gian trả kết quả đăng ký xe được tính từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ và hệ thống đăng ký, quản lý xe đã nhận được kết quả xác thực về việc hoàn thành nộp lệ phí đăng ký xe từ cổng dịch vụ công

Xem thêm>>> SANG TÊN CÓ CẦN ĐỔI BIỂN SỐ XE KHÔNG? – THỦ TỤC ĐĂNG KÝ XE

Thủ tục rút hồ sơ gốc xe ô tô
Rút hồ sơ gốc của ôtô mất bao lâu?

Tóm lại, thời hạn giải quyết thủ tục rút hồ sơ gốc xe ô tô theo quy định hiện nay là không quá 02 ngày làm việc, tính từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Tuy nhiên, thời gian này có thể được kéo dài tùy thuộc vào hoàn cảnh cụ thể ở từng địa phương và cơ quan đăng ký xe có thể thông báo thêm trong giấy hẹn.

(*) Lưu ý: Thời gian trả kết quả đăng ký xe được tính từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ và khi hệ thống đăng ký, quản lý xe đã nhận được kết quả xác thực về việc hoàn thành nộp lệ phí đăng ký xe từ cổng dịch vụ công.

Phí làm thủ tục rút hồ sơ gốc xe ô tô là bao nhiêu?

Theo thông tư số 58/2020/TT-BCA quy định về việc làm thủ tục rút hồ sơ gốc xe ô tô là hoàn toàn miễn phí, không mất phí các khoản nào. Khi làm thủ tục rút hồ sơ gốc xe ô tô bạn chỉ cần mang đầy đủ các giấy tờ như trên, cơ quan có thẩm quyền sẽ tiếp nhận hồ sơ và gửi giấy hẹn.

Tuy nhiên bên mua, được nhận, được cho xe ô tô vẫn cần nộp lệ phí trước bạ cho cơ quan thuế. Xét theo khoản 4 Điều 8 Nghị định 10/2022/NĐ-CP thì mức thu lệ phí trước bạ dành cho ô tô cũ là 1%. Mức phí sẽ khác nếu thuộc các trường hợp như:

 • Chủ tài sản đã kê khai, nộp lệ phí trước bạ đối với ô tô là 2%, sau đó chuyển giao xe ô tô cho tổ chức, cá nhân ở Thành phố trực thuộc Trung ương (Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh…) thì lệ phí cần nộp trước bạ là mức 5%.
 • Xe ô tô đã nộp lệ phí trước bạ theo mức thu 5% thì các lần chuyển nhượng, sang tên chính tên chính chủ tiếp theo sẽ nộp lệ phí trước bạ với mức thu 1%.

TRÌNH TỰ THỦ TỤC CỦA VIỆC RÚT HỒ SƠ

Để thực hiện thủ tục rút hồ sơ gốc xe ô tô thì bạn cần phải thực hiện theo các bước sau:

 • Bước 1: Ký hợp đồng mua bán, chuyển nhượng xe tại UBND phường, xã hoặc văn phòng công chứng.
 • Bước 2: Đến cơ quan Công an đăng ký xe được ghi trong đăng ký xe (của chủ cũ) để làm thủ tục rút hồ sơ gốc xe ô tô. CSGT sẽ tiếp nhận yêu cầu, kiểm tra các giấy tờ, tài liệu mua bán, chuyển nhượng xe để thu lại biển số và giấy chứng nhận đăng ký xe (cũ).
 • Bước 3: Người mua tiến hành nộp lệ phí trước bạ cho xe ô tô tại Chi cục thuế huyện, quận, thị xã, thành phố mình đang sinh sống.
 • Bước 4: Người mua cầm hồ sơ gốc ô tô, tới cơ quan Công an nơi mình cư trú để tiến hành đăng ký xe ô tô sang tên chính chủ. Chú ý mang (CCCD của mình và người bán; Giấy khai đăng ký xe; Hợp đồng mua bán xe đã công chứng; Chứng từ lệ phí trước bạ và Giấy chứng nhận đăng ký xe bản gốc).

Xem thêm>>> THỦ TỤC SANG TÊN XE CÔNG TY CHO CÁ NHÂN

Thủ tục rút hồ sơ gốc xe ô tô
TRÌNH TỰ THỦ TỤC CỦA VIỆC RÚT HỒ SƠ

Một số lưu ý khi làm thủ tục rút hồ sơ gốc xe ô tô

Khi làm thủ tục rút hồ sơ gốc xe ô tô bạn cầm lưu ý 1 số diều sau:

 • Cần tìm hiểu rõ nguồn gốc và xuất xứ của xe
 • Cần phải kiểm tra kỹ càng thông tin ô tô để đảm bảo rằng xe đang không bị tranh chấp hoặc là xe gây tai nạn là tang vật của vụ án
 • Thực hiện việc nộp lại biển số xe
 • Phải nộp lại cả 2 biển trong khi làm thủ tục rút hồ sơ. Việc này sẽ gây ra nhiều bất tiện khi lưu thông xe trên đường. Cách khắc phục là chủ mới chỉ cần phải trả biển xe khi gần tới ngày lấy kết quả.

Hy vọng qua bài viết chia sẻ và cung cấp thông tin về thủ tục rút hồ sơ. Trong quá trình thực hiện thủ tục rút hồ sơ gốc xe ô tô nếu có thắc mắc thì bạn hãy truy cập ngay otovina.net để được giải đáp và hỗ trợ nhé

Xem thêm>> Dịch vụ sang tên xe ô tô

Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi bài viết về thủ tục rút hồ sơ gốc xe ô tô theo quy định mới nhất của OtoVina.net. Mọi thông tin góp ý, thắc mắc cần được giải đáp liên quan đến bài viết hay các sản phẩm dịch vụ khác của trung tâm, quý vị vui lòng liên hệ với trung tâm qua:

 • Hotline: 0838 079 555 – Mr. Nam
 • Website chính thức: https://otovina.net
 • Facebook: https://www.facebook.com/Otovinavietnam/
 • Địa chỉ: Số 231 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
 • Địa chỉ: Số 282 Nơ Trang Long, Bình Thạnh, TPHCM

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *