Điều khoản sử dụng

Điều khoản sử dụng tại web OtoVina quy định các điều khoản ràng buộc bạn khi sử dụng các sản phẩm và dịch vụ. Thuật ngữ “Bạn” và/hoặc “Người sử dụng” sau đây được gọi chung để chỉ tới những người sử dụng các dịch vụ. Vui lòng nghiên cứu kỹ và lưu lại một bản Điều khoản và quy định sử dụng này.

 • Khách hàng đăng ký mua đồ thể thao, thiết bị chăm sóc sức khoẻ (Máy chạy bộ điệnXe đạp tập, xe đạp thể thao, Giàn tạ tập thể hình, Phụ kiện thể thao,…), đồ chơi xe ô tô, phụ kiện xe ô tô, dịch vụ sang tên xe ô tô. rút hồ sơ gốc, thu mua xe ô tô… tại điểm đăng ký dịch vụ trực thuộc Hệ thống Otovina cam kết rằng các thông tin đưa ra là hoàn toàn chính xác, hợp lệ, không có bất kỳ gian dối nào.
 • Dịch vụ cầm đồ tại Otovina đáp ứng đầy đủ các quy định của pháp luật có liên quan, không thuộc các trường hợp cấm kinh doanh, cấm quảng cáo theo quy định hiện hành.
 • Khách hàng cam kết: Là sở hữu hợp pháp của tài sản khi dùng dịch vụ tại Otovina . Tài sản có nguồn gốc rõ ràng, không phải là tài sản gian lận hay do vi phạm pháp luật mà có. Khách hàng không có bất kỳ tranh chấp nào khác liên quan đến vấn đề quyền sở hữu tài sản, cam kết chịu mọi trách nhiệm nếu có tranh chấp về tài sản cầm cố xảy ra.
Điểu khoản sử dụng website otovina.net
Điểu khoản sử dụng website otovina.net

ĐIỀU KHOẢN VÀ QUY ĐỊNH SỬ DỤNG

Khi mua đồ chơi phụ kiện xe ô tô hay sử dụng dịch vụ sang tên xe. rút hồ sơ gốc, kiểm tra xe… của chúng tôi, bên cạnh việc phải ký hợp đồng dịch vụ theo mẫu do chúng tôi ban hành, Bạn còn bị ràng buộc phải chấp thuận và tuân thủ các điều kiện quy định dưới đây :

 • Thanh toán phí dịch vụ theo thỏa thuận
 • Tuân thủ quy định của pháp luật
 • Các tranh chấp xảy ra nếu có do hai bên thỏa thuận giải quyết trên cơ sở hợp tác và thỏa thuận.

NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN TẠI HỢP ĐỒNG

1. Bên A có các nghĩa vụ sau:

 1. Thực hiện đúng dịch vụ cho Bên B theo đúng quy định của Hợp đồng này;
 2. Quản lý và bảo quản đầy đủ, nguyên trạng tài sản và các giấy tờ kèm theo (nếu có); nếu làm mất mát hoặc hư hỏng (ngoại trừ các hao mòn tự nhiên) thì Bên A sẽ phải bồi thường thiệt hại cho Bên B;
 3. Hoàn trả lại Tài sản và giấy tờ kèm theo (nếu có) cho Bên B sau khi Bên B đã hoàn thành mọi nghĩa vụ thanh toán;
 4. Các nghĩa vụ khác theo quy định tại Hợp đồng này và pháp luật có liên quan.

2. Bên B có các nghĩa vụ sau:

 1. Bên B cam đoan rằng Bên B có đầy đủ năng lực và quyền ký kết và thực hiện Hợp Đồng này;
 2. Bên B cam kết trả hết các chi phí quy định tại Điều 2 của Hợp đồng này và các chi phí xử lý phát sinh đảm bảo (nếu có) đầy đủ và đúng hạn;
 3. Bên B cam đoan rằng Bên B là chủ sở hữu hợp pháp đối với Tài sản khi đi sang tên xe và không một bên nào khác (ngoại trừ Bên A) có bất kỳ quyền hạn chế quyền sở hữu nào đối với xe khi đi sang tên;
 4. Bên B cam đoan rằng tất cả giấy tờ về chiếc xe đi sang tên hay rút hồ sơ liệt kê tại Điều 2 là thật và, trong trường hợp là bản sao, là bản sao đúng và đầy đủ của bản gốc;
 5. Các nghĩa vụ khác theo quy định tại Hợp đồng này và pháp luật có liên quan.

XỬ LÝ VI PHẠM HỢP ĐỒNG

1. Mỗi sự kiện hoặc trường hợp quy định sau đây là một Sự Kiện Vi Phạm:

 1. Bên B không tuân thủ bất kỳ quy định nào của Hợp đồng này và các Phụ lục kèm theo (nếu có), bao gồm cả việc không thanh toán bất kỳ khoản phí nào theo quy định của Hợp đồng sang tên.
 2. Bên B vi phạm bất kỳ nghĩa vụ nào của Hợp đồng sang tên.
 3. Bên B khẳng định hoặc tuyên bố hoặc cung cấp thông tin hoặc giấy tờ liên quan đến chiếc xe khi sang tên không đúng, không chính xác, không trung thực làm ảnh hưởng đến kết quả thẩm định của Bên A hoặc ảnh hưởng đến khả năng hoàn thành việc sang tên đổi chủ xe của Bên A hoặc ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của Bên A.
 4. Bên B bị chết hoặc mất năng lực hành vi.
 5. Bất cứ sự kiện nào hoặc một loạt các sự kiện nào xảy ra mà theo quan điểm của Bên A là có thể ảnh hưởng bất lợi nghiêm trọng đến tình hình tài chính hoặc tình hình sang tên rút hồ sơ gốc xe và các loại phí khác quy định tại Hợp đồng này.
 6. Có bất kỳ sự thay đổi nào về pháp luật Việt Nam ảnh hưởng đến việc Bên A tiếp tục làm sang tên xe ô tô cho Bên B.

2. Bên A có quyền:

 1. Tuyên bố đến hạn thanh toán ngay toàn bộ hoặc bất cứ khoản tiền nào mà Bên B phải thanh toán theo quy định của Hợp đồng số…;
 2. Thu hồi giấy tờ gốc hoặc chiếc xe mà đang đi làm sang tên đổi chủ;
 3. Chấm dứt tất cả các nghĩa vụ của Bên A theo Hợp đồng số… và các văn bản liên quan;
 4. Thực hiện tất cả các quyền và chế tài của Bên A theo quy định tại Hợp đồng sang tên xe và các văn bản liên quan.

ĐIỀU KHOẢN KHÁC

Điều khoản sử dụng này được điều chỉnh bởi và giải thích phù hợp với pháp luật Việt Nam. Nếu bất kỳ điều khoản nào trong Điều khoản sử dụng này không hợp pháp, vô hiệu hoặc vì bất kỳ lý do nào không thể thực hiện được, thì điều khoản đó sẽ được xem là tách rời khỏi Điều khoản sử dụng này và không ảnh hưởng đến hiệu lực và tính thực thi của bất kỳ điều khoản còn lại nào của Điều khoản sử dụng này.

Nếu Bạn có bất kỳ câu hỏi nào về điều khoản và quy định sử dụng này, về hoạt động của các sản phẩm đồ thể thao, thiết bị chăm sóc sức khoẻ (Máy chạy bộ điệnXe đạp tập, xe đạp thể thao, Giàn tạ tập thể hình, Phụ kiện thể thao,…) đồ chơi phụ kiện xe ô tô, dịch vụ sang tên xe. rút hồ sơ gốc, kiểm tra xe… hoặc sự kết nối của bạn với chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số Hotline. Tất cả các vấn đề hoặc mâu thuẫn sẽ được Otovina.net giải quyết nhanh chóng trong vòng 24h.

BQT OTOVINA.NET

Bấm để bình chọn bài viết này!
[Total: 0 Average: 0]