...

Category Archives: Biểu mẫu

Mẫu hợp đồng mua bán xe ô tô mới nhất – DOWLOAD MẪU HAY DÙNG 2024

Hiện nay, việc mua bán xe ô tô diễn ra ngày càng nhiều và được thực hiện dựa trên hợp đồng có xác nhận hai bên. Vậy mẫu hợp đồng mua bán xe ô tô gồm có những thông tin gì? Dùng mẫu nào là chuẩn, mẫu nào mới cập nhật hay dùng nhất 2024-2025 […]

HỢP ĐỒNG KÝ GỬI XE Ô TÔ MỚI NHẤT 2023

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà nội, ngày …tháng…năm… HỢP ĐỒNG KÝ GỬI XE Ô TÔ Số: …./HĐKG – Căn cứ Bộ luật Dân sự năm 2015; Căn cứ……; Căn cứ khả năng và nhu cầu của các bên. Hôm nay, tại địa chỉ: […]

Mẫu giấy đặt cọc tiền xe ô tô – Mẫu hay dùng và mới nhất

Giấy giấy đặt cọc tiền xe ô tô, hay giấy biên nhận tiền đặt cọc xe, mẫu hợp đồng đặt cọc mua xe ô tô cũ… được dùng trong nhiều trường hợp quan trọng khi mua bán xe. Để đảm bảo độ tin cậy khi bạn cần mua bán xe với đối tác nào đó, […]

Mẫu hợp đồng cho mượn xe – Download biểu mẫu mới nhất 2023

Mẫu hợp đồng cho mượn xe - Dowload biểu mẫu mới nhất 2020

Nếu quý khách hàng đang muốn cho cá nhân hoặc công ty mượn xe nhưng muốn đảm bảo về tính pháp lý và sự cố nếu có sau này thì không thể thiếu mẫu hợp đồng cho mượn xe. Nhưng làm thế nào để có được mẫu hợp đồng mượn xe, mẫu hợp đồng cho […]