Bóng tennis thi đấu TB 920 – Vàng

145.000VND

Bóng đã được kiểm nghiệm và chứng nhận dưới sự hợp tác của các đối tác kỹ thuật: Jérome Haehnel, cựu ATP số 78 và Nicolas Escude, cựu ATP số 16

FREE SHIP KHI

Thanh toán trước từ 650.000đ

còn 10 hàng