...

Mô tơ lên kính trước phải xe Mazda 3 đời 2007-OTOVINA

Nguyên tắc hoạt động nâng hạ kính dựa trên cách đảo chiều quay của mô tơ. Khi bấm vào nút lên kính, 1 trong 2 công tắc sẽ tiếp xúc với đầu dương trong khi công tắc kia vẫn nằm ở đầu âm. Ngược lại khi hạ kính, các công tắc sẽ tự động chuyển ngược lại và làm cho mô tơ quay hướng ngược lại.

FREE SHIP KHI

Thanh toán trước từ 650.000đ