...

Lọc nhớt động cơ xe Ford, Mazda_OTOVINA

Là một chi tiết rất quan trọng. Không chỉ giúp ngăn ngừa những tạp chất, lọc dầu có có chức năng ngăn chặn cặn nhớt xâm nhập vào hệ thống máy xe. Với nhiệm vụ quan trọng như vậy, bạn hãy thường xuyên kiểm tra định kỳ hệ thống lọc dầu của xe, để có thể khắc phục kịp thời những sự cố có thể xảy ra với hệ thống động cơ xe

FREE SHIP KHI

Thanh toán trước từ 650.000đ