Bơm nước động cơ xe Mercedes E250 đời 2013_OTOVINA

Đóng vài trò là trái tim của hệ thống tuần hoàn nước trên xe. Bơm nước động cơ có nhiệm vụ tạo ra một áp lực để tăng tốc độ lưu thông của nước làm mát trong hệ thống làm mát.

FREE SHIP KHI

Thanh toán trước từ 650.000đ