Cao su chân máy trái xe Mercedes GLC300 4Matic đời 2017_otovina

  • Là chi tiết có nhiệm vụ cố định, treo … hệ thống truyền lực với phần thân xe và giúp chống lại, triệt tiêu các rung động của máy.Cũng như mọi chi tiết làm bằng cao su khác. Cao su chân máy xe Mercedes sẽ có hiện tượng lão hóa theo thời gian và cần được thay thế.

FREE SHIP KHI

Thanh toán trước từ 650.000đ