Category Archives: Biểu mẫu

HỢP ĐỒNG KÝ GỬI XE Ô TÔ MỚI NHẤT 2021

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà nội, ngày …tháng…năm… HỢP ĐỒNG KÝ GỬI XE Ô TÔ Số: …./HĐKG – Căn cứ Bộ luật Dân sự năm 2015; Căn cứ……; Căn cứ khả năng và nhu cầu của các bên. Hôm nay, tại địa chỉ: […]

Mẫu giấy đặt cọc tiền xe ô tô – Mẫu hay và mới nhất T2/2021

Giấy giấy đặt cọc tiền xe ô tô, hay giấy biên nhận tiền đặt cọc xe, mẫu hợp đồng đặt cọc mua xe ô tô cũ… được dùng trong nhiều trường hợp quan trọng khi mua bán xe. Để đảm bảo độ tin cậy khi bạn cần mua bán xe với đối tác nào đó, […]

Mẫu hợp đồng cho mượn xe – Download biểu mẫu mới nhất 2020

Mẫu hợp đồng cho mượn xe - Dowload biểu mẫu mới nhất 2020

Nếu quý khách hàng đang muốn cho cá nhân hoặc công ty mượn xe nhưng muốn đảm bảo về tính pháp lý và sự cố nếu có sau này thì không thể thiếu mẫu hợp đồng cho mượn xe. Nhưng làm thế nào để có được mẫu hợp đồng mượn xe, mẫu hợp đồng cho […]